Загальна інформація про компанію

Повне найменування компанії: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА»;

місцезнаходження: 03040, м.Київ, просп. Голосіївський, буд.70

код за ЄДРПОУ 14080209

Компанія була заснована 14 грудня 1993 року в місті Харкові. У травні 2011 року компанія була реорганізована в приватне акціонерне товариство.

Статутний фонд компанії становить 10 млн.грн.

З моменту створення і до теперішнього часу Акціонерне Товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА» свої цілі вбачає у найбільш якісному задоволенні потреб фізичних та юридичних осіб у послугах страхування з ризикових видів.

Компанія володіє 18 безстроковими ліцензіями на право здійснювати наступні види страхувания:

У формі добровільного:

 • страхування від нещасних випадків
 • страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 • страхування повітряного транспорту
 • страхування вантажів та багажу
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 • страхування майна
 • страхування інвестицій
 • страхування фінансових ризиків
 • страхування кредитів
 • страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій
 • страхування відповідальності перед третіми особами
 • страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 • страхування здоров’я на випадок хвороби
 • страхування водного транспорту
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
 • страхування залізничного транспорту
 • медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
 • страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Серед основних завдань, які компанія ставить перед собою сьогодні – подальше якісне удосконалення продуктів послуг та сервісу для клієнтів.

Відомості про персональний склад органів управління компанії:

 • Капітанчик Юрій Віталійович – Голова Правління
 • Іванов Дмитро Сергійович – Голова Наглядової ради
 • Іванова Єлизавета Вадимівна – член Наглядової ради


Жодна фізична чи юридична особа не володіє істотною участю в компанії. Члени Правління не мають у власності акцій компанії. Жодна особа не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії. Компанія не має відокремлених підрозділів.

АТ «СК «ВАРТА» на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надає інформацію щодо діяльності компанії, зокрема, і інформацію, визначену частиною 1 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Додатково до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги АТ СК «ВАРТА» надає йому інформацію, визначену частиною 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Контакти

Україна 03040, м.Київ, просп. Голосіївський, буд.70

Телефон: +38(044)3383260

Е-mail: v14080209@gmail.com