Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Протоколи НаглядовоЇ Ради

Протокол засідання наглядової ради Ар.1 від 19 квiтня 2019

Протокол засідання наглядової ради Ар.2 від 19 квiтня 2019

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік за 2012 рік за 2013 рік за 2014 рік за 2015 рік за 2016 рік за 2017 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства у 2012

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства у 2013

Підсумки голосування на Загальних зборах від 14 березня 2013

Повідомлення про проведення позачергових зборів товариства у 2013

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах 25 червня 2013 року

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства у 2014

Підсумки голосування на Загальних зборах від 17 квiтня 2014

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства 22.04.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства 19.04.2017

Підсумки голосування на Загальних зборах від 17 квiтня 2017

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства 16.03.2018

Кількість акцій станом на 11.04.2018

Підсумки голосування на Загальних зборах від 17 квiтня 2018

Повідомлення про проведення позачергових загольних зборів акціонерів 26.04.2019

Повідомлення про проведення позачергових загольних зборів акціонерів 26.04.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26.09.2019

Повідомлення вiд 15.10.2020 про проведення загальних зборів акціонерів 02.11.2020

Повідомлення вiд 13.11.2020 про проведення загальних зборів акціонерів 15.12.2020

Особлива інформація про товариство

Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.06.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.09.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.05.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.12.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 22.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 13.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акціі від 10.09.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 10.07.2020

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акціі від 27.07.2020

Особлива iнформацiя вiд 15.12.2020