Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариством

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Положення про органи управління товариства

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

Положения про загальні збори від 11.04.2011р

Положения про наглядову раду (Протокол №1 від 14.03.2013р)

Положения про наглядову раду (Протокол №1 від 22.04.2016р)

Положения про виконавчий орган (Протокол від 11.04.2011р)

Положения про виконавчий орган (Протокол від 16.04.2016р)

Положения про ревізора

Положения про внутрішнього аудитора

Положения про загальні збори від 22.04.2016р

Положення про наглядову раду (протокол №1 від 17.04.2018)

Положення про виконавчий орган (протокол №1 від 17.04.2018)

Положення про загальні збори (протокол №1 від 17.04.2018)

Статут товариства

Статут товариства, зміни до статуту

Статут товариства (протокол №1 від 14.03.2013р.)

Статут товариства (протокол №1 від 22.04.2016р.)

Статут товариства (протокол №1 від 17.04.2018р.)