Захист прав споживачів

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

У випадку, коли клієнт вважає, що АТ СК «ВАРТА» порушує його права як споживача фінансової послуги, він /вона має можливість захистити такі права в наступні способи:

— звернутися зі скаргою (усною чи письмовою) безпосередньо до АТ СК «ВАРТА». У випадку надходжень скарг на адресу АТ СК «ВАРТА», вони розглядатимуться Головою Правління одноосібно у строк не більший, ніж один місяць. Про результати розгляду скарги письмово повідомляється скаржнику;

— звернутися зі скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3е-mail: office@nfp.gov.uaтелефон довідкової телефонної служби: (044) 234-3946web-сайт: https://www.nfp.gov.ua/

— звернутися зі скаргою до Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві, адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8, e-mail: info@kiev.dpss.gov.ua, тел. (044) 486-54-86

— звернутися до суду

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Частинами 2- 5 статті 28 Закону України «Про страхування» визначено:«Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.»

В свою чергу, відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про страхування» договір страхування повинен, зокрема, містити порядок зміни і припинення дії договору. Отже, конкретні умови щодо того, з яких підстав і в який спосіб договір страхування підлягає достроковому припиненню, міститься в тексті відповідного договору страхування – так само як і розмір нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу. При цьому, граничний розмір нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, зазначений в правилах страхування з відповідного виду страхування, на підставі яких укладається договір страхування.

Ціна / тарифи фінансових послуг

Відповідно до вимог частини 4 статті 16 Закону України «Про страхування» розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати, а також страховий тариф в обов’язковому порядку зазначаються в тексті договору страхування.Базові страхові тарифи, а також система корегуючи коефіцієнтів, що застосовуються при укладанні договору страхування, наведені в правилах страхування за відповідними видами страхування.